STICHTING VRIENDEN VAN HET SAN JUAN DE DIOS HOSPITAL MANILA

De stichting heeft ten doel: het direct en indirect, materieel en immaterieel steunen van het San Juan de Dios Hospitaal te Manila, Filipijnen, en wel speciaal ten behoeve van de patiënten die niet over financiele middelen beschikken om de kosten van de dienstverlening van het hospitaal te kunnen betalen en voorts al hetgeen met een en ander techtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.